Жалбата на Вик Миньоня е одобрена (дело за забавление)