Американският министерство на антитръстовото правосъдие забавя закупуването на Crunchyroll от Sony, в процес на разследване