Софтуерното приложение за рисуване на манга Clip Studio Paint преминава към абонаментен модел за актуализация 2.0