Токсичният фендом на RWBY и споровете за самоубийствата (Нека изчистим някои неща)