Повторението на лечителя вече е започнало и все още не е излъчено