Автор на Redo Of Healer потвърждава, че сезон 2 е възможен в бъдеще