Най-странният списък с цитати от „FLCL“, които са извънвремеви