Психологическите ефекти на анимето и как се влияят феновете