Следващият ми живот като злоба получава 2-ри сезон през 2021 г. (официално)