Възмущението на моя герой Академия продължава, докато феновете изгарят Манга | #APOLOGIZE_HORIKOSHI