Анимацията от Киото е получила повече от 30 милиона долара дарения!