KissAnime’s So Famous It #Trending в Twitter, след като притежателите на авторски права го свалят