Опитът на Япония да спре пиратството чрез създаване на манга „Антипиратство“ е контрапродуктивно