Индустрията на аниме намалява ли поради намаляващото население на Япония?