Дължа част от детството си на DBZ Ocean Dub VA: Кърби Мороу (Който си отиде)