Най-великите цитати на Евангелион от неоновия генезис, които издържат теста на времето