Възникващият проблем с аниме цензурата и какво може да се случи в бъдеще