Дата на излизане на LUPINE ZERO в HIDIVE през декември 2022 г., главният актьорски състав е разкрит