Колекция от цитати от „Обещаната неверландия“, която няма да забравите