Сайтът за китайски аниме Bilibili е жертва за отмяна на културата, но обоснована ли е?