Black Clover Глава 334 разкрива мощната нова ангелска форма на Луций Зогратис, Soul Magic