Най-добрите цитати на Куроко Ширай, които просто не могат да бъдат игнорирани