Букет от нападение на Лили: Може ли това да е модерната версия на Madoka Magica?