AnimeLog ще разпространи над 100 заглавия в международен план през следващите 12 месеца