„Обидната“ връзка на анимето с пиратството и защо те няма да се разпаднат