Аниме индустрията има проблем със СЕРВИЗА, а не с „пиратство“