Културата за отмяна на аниме умира бавно, но със сигурност, ето защо