Anilist е следващият по ред, който забранява думата 'TRAP' точно като Reddit