Английският превод на мангата Touring After the Apocalypse от Yen Press е достъпен за предварителна поръчка!