Американска срещу японската анимация и разликите в извънредния труд в качеството