8 цитата на Микото Мисака, които показват нейната личност