7 въпроса, свързани с аниме, на които е странно трудно да се отговори