56+ от най-великите цитати на Madoka Magica, които отиват ДЪЛБОКО