5 обратни цитата на Лина, над които си струва да се замислим