4 цитата на Alibaba Saluja, които са пълни с вдъхновение