39 класически цитата на Инуяша, които ще върнат усещанията