31 Мисъл, провокираща цитати от класната стая за убийства