27 Влезте в цитата на хоризонта от някои от любимите ви герои в анимето