24+ от най-великите щастливи цитати за захар, които се задълбочават