22-те най-големи цитати на Наофуми Иватани, които са значими