21+ най-великите цитати на Неджи Хюга, които удрят нерв