2 цитата на Кагура Миказучи, които доказват, че тя е воин