18-те най-големи цитата на Саюки за живота, който се задълбочава