13 цитата от древната булка Маг, които ще ви мотивират днес