10 цитата на Мами Томое, които са значими и вдъхновяващи