10+ събития в Наруто, които направиха Узумаки човека, който е днес